Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata

Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata jest strategią czasu rzeczywistego stworzoną przez firmy Max Design oraz Sunflowers. Została wydana w Niemczech w roku 1998, natomiast na polski rynek trafiła dopiero w roku 2000. Fabuła gry rozgrywa się w czasach nowożytnych, gdy kolonizowane są nowe obszary świata. Głównymi zadaniami przed jakimi zostaje postawiony gracz będą między innymi odkrywanie nowych szlaków handlowych, prowadzenie walk oraz poszukiwanie zasobów, które pozwolą na rozwój naszych miast. Anno stawia na rozgrywkę bardziej ekonomiczną niż na prowadzenie wojen. Całej grze może dodać smaku to, iż została w niej zastosowana tzw. progresywna sztuczna inteligencja, gdzie tempo całej rozgrywki było uzależnione od szybkości gracza. W kampanii mieliśmy do dyspozycji 16 misji z których 5 było treningowymi. Gra otrzymała również pewne rozszerzenia (niestety tylko w niektórych krajach) w postaci:

  • Anno 1602: New Islands, New Adventures editor map
  • Anno 1602: Im Namen des Königs
  • Anno 1602: By Royal Command

A czy wy graliście w Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata?? Dajcie znać w komentarzach. Grę nadal można kupić w wersji elektronicznej na portalu GOG.com.

Link do gry na portalu GOG.com

https://www.gog.com/game/anno_1602_ad

Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata
Anno 1602: Tworzenie Nowego Świata

Anno 1602: Creating a New World is a real-time strategy created by Max Design and Sunflowers. It was released in Germany in 1998, but hit the Polish market only in 2000. The plot of the game takes place in modern times, when new areas of the world are colonized. The main tasks to be faced by the player will be, among others, discovering new trade routes, conducting fights and searching for resources that will allow the development of our cities. Anna puts on a more economical game than on waging wars. The whole game can add flavor to the fact that it was used so-called. progressive artificial intelligence, where the pace of the entire game was dependent on the player’s speed. In the campaign, we had 16 missions out of which 5 were training. The game has also received some extensions (unfortunately only in some countries) in the form of:

  • Anno 1602: New Islands, New Adventures editor map
  • Anno 1602: Im Namen des Königs
  • Anno 1602: By Royal Command

And did you play in Anno 1602: Creating a New World ?? Let me know in the comments. The game can still be purchased in an electronic version on the GOG.com portal.

Link go gry na GOG.com

https://www.gog.com/game/anno_1602_ad

OldSchoolGames

Share

9 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment