Back to 1998

W zeszłym tygodniu zostałem poproszony przez firmę BoldPixel o napisanie recenzji na temat ich nowej gry pt. Back to 1998. Jest to gra typu point & click wydana 15 kwietnia 2019 ale w stylu z lat 90-tych, czyli coś dla fanów retro. Gracz wciela się we współczesnego pracownika jednej z korporacji, który ulega nieszczęśliwemu wypadkowi (przewraca się na szklanych kulkach) i traci przytomność. Gdy wraca mu świadomość zauważa że nie jest już w biurze ale w swoim domu rodzinnym w roku 1998 gdy miał dokładnie 16 lat. Naszym zadaniem będzie pomóc mu wydostać się z tego snu i wrócić do rodziny. W grze znajdziemy naprawdę sporo przedmiotów i lokacji z lat 90-tych takich jak: dyskietki z grami komputerowymi, szklane kulki, trzepak pod którym pewnie każdy w dzieciństwie spędzał masę czasu z kolegami, plansza do gry w klasy lub stare automaty z grami. W grze głównie będziemy rozwiązywać różnego rodzaju zagadki, ale również będziemy otrzymywać zadania od postaci napotkanych na naszej drodze. W interakcję z przedmiotami lub postaciami wchodzimy za pomocą myszki ale gra pozwala również na używanie kontrolera lub palca gdy mamy ekran dotykowy. Cała gra wygląda naprawdę ciekawie, ma fajną i zabawną fabułę, retro grafikę i możemy wrócić do lat z naszego dzieciństwa. Back to 1998 można znaleźć na platformie Stream w przyzwoitej cenie, około 30 zł. Jeśli ktoś już grał w Back to 1998 to niech podzieli się swoimi wrażeniami w komentarzu. Dodatkowo daje link do Steam’a.

Back to 1998
Back to 1998

Last week I was asked by BoldPixel to write reviews about their new game Fri Back to 1998. This is a point & click game released on April 15, 2019, but in the style of the 90’s, something for retro fans. The player impersonates a contemporary employee of one of the corporations who succumbs to an unfortunate accident (he rolls over on glass balls) and loses consciousness. When consciousness comes back, he notices that he is no longer in the office but in his family home in 1998 when he was exactly 16 years old. Our task will be to help him get out of this dream and come back to his family. In the game, we find a lot of items and locations from the 90s such as: computer games floppy disks, glass balls, beater under which everyone in their childhood probably spent a lot of time with friends, class board or old slot machines. In the game, we will mainly solve various types of puzzles, but we will also receive quests from characters encountered on our way. We interact with objects or characters with the mouse, but the game also allows you to use a controller or finger when you have a touch screen. The whole game looks really interesting, has a cool and fun storyline, retro graphics and we can come back to our childhood from the age of. Back to 1998 can be found on the Stream platform at a decent price, about PLN 30. If someone has already played Back to 1998, let them share their impressions in the commentary. Additionally, it gives you a link to Steam.

OldSchoolGames

Share

7 komentarzy

  1. W porównaniu do aktualnych gier grafika jest hmm… nieco szokująca. Ale w gr trzeba samemu zagrać, bo może być mimo tego super

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment