...

Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2 to kontynuacja kultowej serii RTS’u Command & Conquer z 1995 roku. Wyprodukowana w roku 2000 przez firmę Westwood i wydana przez znaną wszystkim firmę EA Games. Gracz wciela się w jedną z dwóch stron konfliktu pomiędzy Aliantami i Sowietami. Mamy do dyspozycji dwie pełne kampanie, każda po 12 misji oraz wstępnego samouczka złożonego z 2 misji. Cała gra posiada ciekawe wstawki filmowe w obu kampaniach, w których sceny odgrywają prawdziwi aktorzy. Również ścieżka dźwiękowa została skomponowana całkowicie o zera. Red Alert 2 jak na klasycznego RTS’a posiadał również tryb gry wieloosobowej, w którym gracz wybiera jedną ze stron (Aliantów lub Sowietów). Dodatkowo gracz może wybrać konkretne państwo należące do odpowiedniej ze stron konfliktu.

Command & Conquer: Red Alert 2
Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2 is a continuation of the iconic RTS Command & Conquer series from 1995. Produced in the year 2000 by Westwood and published by EA Games, known to everyone. The player takes on one of the two sides of the conflict between the Allies and the Soviets. We have two full campaigns, each with 12 missions and an initial tutorial consisting of 2 missions. The whole game has interesting movie inserts in both campaigns in which real actors play the stage. Also the soundtrack was composed completely by zero. Red Alert 2 for the classic RTS also had a multiplayer mode, in which the player chooses one of the parties (Allies or Soviets). In addition, the player may choose a specific country belonging to the respective party to the conflict.

OldSchoolGames

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Post comment

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.