Faraon

Faraon to strategia wyprodukowana przez firmę Impression Games, natomiast została wydana w roku 1999 na platformę PC przez  firmę Sierra Entertainment. Gracz wciela się postać egipskiego przywódcy osady i stara się rozbudować ją i poszerzyć jej wpływy. Rozgrywka jest podzielona na kilkanaście misji w różnych okresach takich jak: Geneza, Archaiczny, Stare Państwo, Średnie Państwo oraz Nowe Państwo. Gra nie jest do końca linową rozgrywką ponieważ w niektórych momentach gracz będzie musiał wybrać miasto, którym będzie kierował. Jako przywódca osady będziesz odpowiedzialny za wybudowanie domostw dla swoich poddanych, zapewnienie im pożywienia , dostępu do wody pitnej, religii oraz rozrywek. W miarę upływu czasu dzięki tym wszystkim wygodą nasze domostwa będą się rozwijać i ewoluować na wyższe poziomy ponieważ jest to najczęstszy warunek do ukończenia misji. W mojej opinii jest to jedna z moich ulubionych strategii. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej grze oraz napiszcie jak Wam się grało.

Faraon
Faraon

Pharaoh is a strategy produced by Impression Games, and was released in 1999 to the PC platform by Sierra Entertainment. The player impersonates the Egyptian leader of the settlement and tries to expand it and expand its influence. The game is divided into several missions in different periods, such as: Genesis, Archaic, Old State, Medium State and New State. The game is not quite a rope game because in some moments the player will have to choose the city he will be driving. As the leader of the settlement, you will be responsible for building homes for your subjects, providing them with food, access to drinking water, religion and entertainment. As time passes, thanks to all this convenience, our homes will grow and evolve to higher levels because this is the most common condition for completing missions. In my opinion, this is one of my favorite strategies. Let me know in the comments what you think about this game and write how you played.

OldSchoolGames

Share

5 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment