RollerCoaster Tycoon

RollerCoaster Tycoon to symulator wesołego miasteczka stworzony przez firmę MicroProse natomiast wydany w 1999 roku przez Hasbro Interactive. W Polsce został wydany przez CD Projekt. Rozgrywka jest bardzo prosta, wcielamy się w postać właściciela parku rozrywki, tworzymy nowe punkty rozgrywki w naszym miasteczku, takie jak na przykład kolejki górskie, diabelski młyn i wiele innych atrakcji. Oprócz kwestii rozrywkowych musimy dbać o finanse naszego wesołego miasteczka. Ustalamy stawki za bilety ale także wynagrodzenia dla naszego personelu. Kolejną kwestią są klienci, również oni muszą czuć się dobrze, więc musi zadbać np. o fastfood’y, budki z lodami itp.. Cała gra jest świetnie wykonana i potrafi wciągnąć na kilkanaście dobrych godzin. Moim zdaniem cała seria Tycoon była bardzo udana. Ponieważ RollerCoaster Tycoon to tylko jedna część z tej serii postaram się w przyszłości pokazać inne świetne gry. A jaka jest Wasza opinia ?

RollerCoaster Tycoon
RollerCoaster Tycoon

RollerCoaster Tycoon is a funfair simulator created by MicroProse and released in 1999 by Hasbro Interactive. In Poland, it was released by CD Projekt. The gameplay is very simple, we play as the owner of an amusement park, we create new game points in our town, such as roller coasters, Ferris wheel and many other attractions. In addition to entertainment issues, we must take care of the finances of our amusement park. We set rates for tickets but also pay for our staff. Another issue are customers, they also need to feel good, so have to take care for fastfoods, ice cream kits, etc. .. The whole game is well made and can draw on a dozen good hours. In my opinion, the entire Tycoon series was very successful. Because RollerCoaster Tycoon is just one part from this series, I will try to show other great games in the future. And what is your opinion?

OldSchoolGames

Share

1 Response

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment