SimCity 3000

SimCity 3000 to gra strategiczno-ekonomiczna wyprodukowaną przez firmę Maxis i wydana w 1999 roku przez firmę Electronic Arts. Gracz wciela się w rolę burmistrza i tworzy swoje miasto od podstaw. W porównaniu do poprzedniej wersji (SimCity 2000) zdecydowanie poprawiono szatę graficzną, zwiększono ilość kolorów z 256 do aż 64000. Widok gry pozostał izometryczny ale można było obracać planszę o 360 stopni. Budynki posiadały swoje animacje np.: w parkach można było zobaczyć obracające się karuzele. Również interfejs został poddany zmianom. Na dole ekranu mieliśmy pasek z nagłówkami gazet oraz narzędzie zarządzania budżetem zostało rozbudowane. Moim zdaniem bardzo dużą zmianą i jednocześnie nowością było wprowadzenie tzw. Doradców którzy pomagali graczowi w podejmowaniu decyzji. W roku 2008 została wydana wersja mobilna na urządzenia iPhone oraz iPod Touche.

SimCity 3000
SimCity 3000

SimCity 3000 is a strategic and economic game produced by Maxis and released in 1999 by Electronic Arts. The player takes the role of the mayor and creates his city from scratch. Compared to the previous version (SimCity 2000) the graphic design has been significantly improved, the number of colors has been increased from 256 to as many as 64,000. The view of the game remained isometric, but you could rotate the board 360 degrees. The buildings had their animations, eg in the parks you could see the rotating carousels. The interface has also been changed. At the bottom of the screen we had a bar with headlines and the budget management tool has been expanded. In my opinion, a very big change and at the same time a novelty was the introduction of the so-called Counselors who helped the player in making decisions. In 2008, the mobile version for iPhone and iPod Touche was released.

OldSchoolGames

Share

16 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment