Theme Hospital

Theme Hospital jak sama nazwa wskazuje to symulator prowadzenia szpitala, który został wyprodukowany przez firmę Bullfrog i wydany w 1997 roku przez Electronic Arts. W Polsce wydawcą była Cenega. Cała rozgrywka jest podzielona na dwanaście różnych etapów, w których musimy wykonać pewne założone cele. Na początku każdej rozgrywki mamy niewielką ilość pieniędzy za które musimy jakoś wyposażyć nasz szpital. Gra ogólnie posiada ciekawy humor, ale  nie jest to do końca wizja szpitala jaki znamy na co dzień. Pacjenci np. nie zostają na oddziałach czy przychodzą o własnych siłach podczas ciężkiej choroby. Musimy zatrudniać odpowiedni personel oraz dbać o finanse naszej placówki zdrowia. Grafika może nie powalała ale sama rozgrywka była bardzo ciekawa. A jaka jest Wasza opinia na temat Theme Hospital.

Theme Hospital
Theme Hospital

Theme Hospital as the name suggests is a hospital driving simulator that was produced by Bullfrog and released in 1997 by Electronic Arts. In Poland, the publisher was Cenega. The whole gameplay is divided into twelve different stages in which we have to accomplish certain goals. At the beginning of each game we have a small amount of money for which we have to somehow equip our hospital. The game generally has an interesting humor, but this is not the vision of the hospital we know every day. Patients, for example, do not stay in the wards or come on their own during a serious illness. We must employ appropriate staff and take care of the finances of our health facility. The graphics may not have knocked down, but the gameplay itself was very interesting. And what is your opinion on Theme Hospital.

OldSchoolGames

Share

1 Response

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post comment